us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

ویزای غیرمهاجرتی

جهت ویزاهای غیر مهاجرتی متقاضی بایستی به سفارت اطمینان دهد که قصد ماندن در کشور مورد نظر را ندارد و پس از اتمام سفر به کشور خود بازخواهد گشت. بنابراین مدارک لازم جهت ارائه به سفارت که مدارک پشتیبان خوانده می شوند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند. 

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید