us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

مدارک لازم جهت ویزاهای مهاجرتی

توجه: این اطلاعات صرفا جهت آشنایی ابتدایی شما می باشد. موارد عنوان شده کلی هستند و بسته به سفارت متفاوت می باشند. بنابراین، جهت حصول اطمینان به سایت سفارتخانه ها مراجعه نمایید

-       مدارک قیمومیت: در موردی که یکی از والدین قصد مهاجرت به کشوری به همراه فرزند خود داشته باشد؛

-       شناسنامه : شناسنامه هر فرد در خانواده ای که قصد مهاجرت دارند؛

-       سند ازدواج : جهت افراد متأهل؛

-       سند طلاق: در صورت طلاق ؛

-       مدارک پایان خدمت سربازی؛

-       گواهی عدم سوء پیشینه؛

بسته به نوع ویزا ممکن است مدارک دیگری به موارد عنوان شده بالا اضافه گردند. بنابراین جهت اطلاع بیشتر به سایت سفارت مربوطه مراجعه نمایید.