us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ریز نمرات و دانشنامه صادره از یکی از واحد های دانشگاه آزاداسلامی در مرحله اول بایستی دارای مهر و امضا های معتبرامور فارغ التحصیلان،رئیس دانشگاه و مدیر کل امور فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد باشند. پس از اینکه این مدارک از نظر مهر و امضاهای مورد نیاز تکمیل گردیدند ،به شخص تحویل داده می شوند این مدارک جهت استفاده در ایران رسمیت دارند ولی در صورتی که شخص قصد خروج از کشور و ترجمه مدارک را داشته باشد، این مدارک بایستی توسط شخص ،اقوام درجه 1 یا وکیل قانونی وی (دارالترجمه مورد نظر و یا هر فرد دیگری که دارای وکالت قانونی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی از سوی شخص باشد) به تاییدسازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برسند و یک مهر با مضمون "ترجمه این مدرک بلا مانع است"توسط سازمان مرکزی بر روی مدارک درج می شود که پس از انجام این مرحله مدرک کامل وقابل ترجمه رسمی می باشند.

نکته: دانشنامه هایی که از تاریخ 1388/11/01 به بعد صادر شده است و دارای هولوگرام سازمان مرکزی وشماره وتاریخ تاییدیه می باشند،‌ نیاز به تأیید ندارند ولی ریز نمرات آنها بایستی به تایید سازمان مرکزی برسند که برای تایید ریز نمرات تنظیم وکالت قانونی نیاز می باشد

جهت ترجمه رسمی ، کارنامه های صادره از آموزش واحد های دانشگاه معتبر نمی باشند.  

 

آدرس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی: تهران-بزرگراه ستاری شمالی، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک 

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید