us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی


ریز نمرات و و دانشنامه صادره از یکی از دانشگاههای زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درمرحله اول بایستی دارای مهر و امضا های معتبر مربوط به دانشگاه یا دانشکده باشند. پس ازتکمیل مهر و امضاهای مورد نیاز، مدارک به شخص  تحویل داده می شوند.  این مدارک جهت استفاده در ایران رسمیت دارند ولی در صورتی که شخص قصد خروج از کشور و ترجمه مدارک را داشته باشد این مدارک بایستی توسط شخص یا نماینده وی (دارالترجمه مورد نظر) یا هر کسی که خود شخص صلاح بداند به تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برسد و یک مهر با مضمون "ترجمه   این مدرک  و تأیید آن توسط وزارت امورخارجه بلامانع می باشد توسط وزارت بهداشت بر روی مدارک می خورد که پس از انجام این مرحله مدرک کامل وقابل ترجمه رسمی می باشد.


آدرس وزارت بهداشت : تهران ، میدان صنعت ، خیابان سیمای ایران، نبش دبیرستان پسرانه ابوریحان، ساختمان وزارت بهداشت


مدارک لازم جهت تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

  • اصل ریز نمرات و دانشنامه (به تنهایی یا به همراه یکدیگر) (جهت تسهیل کار یا صرفه جویی در هزینه ارسال و انجام امور مربوطه بهتر است که هر دو مدرک با یکدیگر ارسال گردند)
  • کپی یا اصل مجوز تحویل مدارک (نامه ای که همراه تحویل کارنامه و دانشنامه به فارغ التحصیل ارائهمی شود)

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید